Novinky

Jak krásné je být s Vámi 20 let aneb je jedna zázračná krajina, kde každému zní jeho píseň jediná...

3. 3. 2023Výbor dobré vůle a studio Anténa již brzy vyšlou do světa Píseň pro Olgu...

pisen pro olgu.png

... kterou poprvé můžete slyšet na vlastní uši 14. 3. na slavnostním benefičním koncertu k uctění památky Olgy Havlové u příležitosti jejích nedožitých 90. narozenin. Světlo dobré vůle, které v lidech probouzela Olga Havlová můžete s námi nést dál. 

Více info: https://www.vdv.cz/clanky/novinky/slavnostni-beneficni-koncert-u-prilezitosti-oslav-nedozitych-90-narozenin-olgy-havlove/